MLM

MLM (Multi-Level Marketing) -

o franciză fără risc, la preţ accesibil!

MLM-reteaMarketing în reţea, MLM, Multi-Level Marketing sau Network Marketing, este o afacere în care companiile plătesc pentru reclamă numai după ce produsele lor sunt vândute. Prin această strategie originală, extraordinara putere a reclamei prin viu grai este pusă la lucru în mod sistematic şi profitabil pentru toţi participanţii la afacere.

Deoarece nu se cheltuie milioane de dolari pe reclame riscante în presă, radio, televiziune, companiile îşi folosesc bugetul de publicitate pe retribuirea unei reţele de distribuitori independenţi. Aceşti distribuitori provin din toate mediile de viaţă: profesori, ingineri, muncitori, avocaţi, mecanici, doctori, casnice, şomeri, etc. Ei îşi întregesc veniturile printr-o afacere de marketing în reţea.

MLM sau Network Marketing înseamnă construirea unei reţele personale de parteneri, care consumă produsele firmei la care colaborează şi care recomandă aceste produse altor oameni prin viu grai. Aceşti parteneri se numesc distribuitori MLM.

Comisioanele, bonusurile, în general câştigurile, provin din recompensarea distribuitorilor MLM, de către firmă, pe baza volumului vânzărilor. Dacă produsele nu se mişcă de la furnizor la consumatori, nimeni nu câştigă!

Atenţie! În MLM, Nu se atribuie niciun comision pentru recrutarea oamenilor!

Dar, se câştigă foarte mult, dacă se construieşte o reţea personală de parteneri de afaceri. Cum se face acest lucru?

Foarte simplu! Citind cartea “Bazele MLM – 10 prezentări pe şerveţel” sau “Prezentarea de 45 secunde”, de Don Failla.

Reclama prin viu grai este cea mai profitabilă formă de publicitate! Din acest motiv au succes sistemele MLM, ca formă alternativă de distribuţie a produselor şi serviciilor!

Cum arată o reţea MLM?

Orice reţea de parteneri de afaceri în MLM este formată de un sponsor, care se afşă în capul reţelei.

Următorii parteneri se numesc distribuitori direcţi, pentru că sunt intoduşi în af

acere personal de cître sponsor. Ei formează nivelul 1 al reţelei.

Ceilalţi se numesc distribuitori indirecţi faţă de sponsor, pentru că sunt introduşi în afacre de distribuitorii direcţi. Aceştia formează nivelele 2, 3, etc. ale reţelei.

O linie de sponsorizare începe cu sponsorul şi trece prin fiecare distribuitor direct în josul reţelei.

Reţeaua este nelimitată în adâncime şi lăţime, respectiv se pot înregistra oricâţi distribuitori, atât pe nivele cât şi pe linii de sponsorizare.

marketing

Cum se câştigă în MLM?

Prin vântarea produselor, care sunt cotate cu un anumit număr de puncte valorice, se acumulează punctele pornind de la distribuitorul care a făcut vânzarea, în sus, pe linia de sponsorizare, până la nivelul 0 al firmei.

Punctele acumulate, califică distribuitorul pentru un anumit câştig, în fucnţie de Planul de marketing (sau de recompensare).

Ce este un plan de marketing?

Fiecare firmă MLM calculează comisioanele acordate distribuitorilor, pentru vânzarea produselor şi recomandarea lor, pe baza unui Plan de recompensare. În esenţă, comisioul maxim pe care poate să-l acorde firma MLM se împarte pe treptele calificărilor, în mod echitabil.

În funcţie de produse şi strategia firmei MLM, există planuri de marketing:

 • în trepte
 • în trepte cu desprindere
 • unilevel
 • binare
 • de afiliere
 • (şi diverse alte combinaţii)

profit

Important de reţinut: comisioanele se acordă îm funcţie de volumul vânzărilor personale şi al vânzărilor propriei reţele de distribuitori!

Cum se porneşte într-o afacere MLM?

Startul într-o afacere MLM presupune trei acţiuni personale din partea dvs.:

 1. Să vă informaţi despre afacere, produse şi sprijin logistic
 2. Să aderaţi la o afacere prin semnarea unui contract
 3. Să studiaţi produsele, planul de marketing şi programul de instruire

INFORMAREA se face prin:

 • participarea la o prezentare de oportunităţi de afaceri
 • primirea unei prezentări a afacerii acasă
 • consultarea materialelor promoţionale
 • citirea broşurilor şi audierea casetelor de informare
 • vizionarea casetelor video sau a site-urilor pe Internet

ADERAREA

la o afacere se face prin semnarea unui contract de colaborare cu o companie MLM, oferit de un reprezentant autorizat, care va fi sponsorul dvs.

STUDIEREA se face prin:

 • achiziţionarea produselor şi a serviciilor companiei MLM, pentru aprecierea avantajelor utilizării lor,
 • participarea la un program de instruire organizat de companie (seminar de bază, seminar de specialitate, laborator de afaceri, perfecţionare în management, etc.)
 • practicarea activităţilor cuprinse în planul de marketing
 • instruirea personală, citind cărţi şi ascultând casete de specialitate.

Acţionând astfel veţi avea SUCCES din START!